Beowebnet
24/7 prodaja & podrška hostinga
Individualni pristup ka klijentu
Najbolja hosting opcija
Jezik:

USLOVI KORIŠĆENJA

Svi korisnici koji koriste usluge Beowebnet.com dužni su da se ponašaju u skladu sa našim pravilima, koji su detaljno opisani u tekstu 'Uslovi korišćenja'. Plaćanje i korišćenje usluga Beowebnet.com podrazumeva da ste pročitali, razumeli i saglasili se da poštujete sve odredbe ovog dokumenta:

Uslovi narudžbi, podrške i produženja usluga

Narudžbu vršite na sajtu Beowebnet.com izborom usluga i dobijanjem elektronske fakture za uplatu, po tarifi koja je navedena na stranici za određene usluge koje poručujete. Minimalni period korišćenja usluga je 1 mesec (30 dana). Možete da platite Vašu narudžbu kroz bilo koji platežni sistem prateći uputsva sa sajta. Uplata leže na račun za umanjen iznos provizije platnog sistema (ako provizija postoji). Nakon plaćanja, klijent dobija nalog sa sledećim mogućnostima:
 • provera spiska poručenih usluga (cena, datum, podaci)
 • dobijanje podrške i saveta stručnjaka, koju mogu da dobiju kroz tikete
 • konfiguracija osnovnog monitoringa (u slučaju nekih servera)
 • mogućnost produženja servisa

Uslovi korišćenja servisa

Pružanje usluga Beowebnet.com vrši se uz potpuno poštovanje zakonskog sistema SAD, kao i bilo koje druge nadležnosti, koja se odnosi na postavljanje Vašeg web resursa. Naši klijenti imaju zakonsko pravo za postavljanje materijala 'za odrasle' (sadržaj za odrasle, porno) ako taj materijal podleže potpunoj saglasnosti sa zahtevima 18 USC 2257 (potpuna usaglašenost sa zahtevima iz 18 USC 2257). U isto vreme, strogo je zabranjeno postavljanje dečje pornografije u bilo kom obliku. Beowebnet.com ima politiku netolerancije na korišćenje usluga za slanje neželjenog e-mail (spam-a). Ovo pravilo se odnosi i na druge vrste spam-a. zabranjeno je pominjanje drugih provajdera, uključujući Web i proxy servere, osim u slučajevima kada je to izričito dozvoljeno od strane vlasnika servera. zabranjeno postavljanje bilo kog ilegalnog materijala, svesne laži, klevete ili informacija koje krše prava trećih lica, uključujući prava na intelektualnu svojinu i autorsko pravo. zabranjeno postavljanje, kao i korišćenje softvera stečenog kršenjem autorskih prava, te bilo kog softvera koji je na bilo koji način povezan sa IRC (Internet Relay Chat), peer-to- peer usluge. zabranjena bilo koja aktivnost u dobijanju neovlašćenog pristupa resursima trećih lica (hack, Hacking), kao i akcije koje utiču na efikasnost rada resursa trećih lica (DoS Attack). zabranjeno postavljanje i širenje zlonamernog softvera (malware). Pored toga, na virtuelnom hostingu ne mogu biti smešteni bilo kakvi .exe fajlovi, kao ni fajlovi sa zlonamernim softverom, koji se brišu bez upozorenja. Ako klijent ima dugovanja, on će biti suspendovan od strane tehničke podrške, dok ne izmiri dug ili dok se ne postigne poseban dogovor. Menadžment Beowebnet.com ima pravo da suspenduje ili ukloni bilo koju uslugu, celokupno ili delimično u slučaju kršenja pravila. Takođe, zadržava pravo predaje podataka organima za sprovođenje zakona.

Ograničena odgovornost

Beowebnet.com neće biti odgovoran za gubitak bilo koje vrste usluge, kao ni za gubitke koji su nastali kao posledica kvara ili nedostupnosti naloga iz bilo kog razloga, npr: krivice zlonamernih postupaka trećih lica i obustavljanja rada naloga. Beowebnet.com nije odgovoran za bezbednost vaših podataka i e-maila. Zaštićujemo se od bilo koje odgovornosti - pravne, administrativne i moralne - za svaku moguću tužbu, novčanu kaznu, štetu i sudske troškove izazvane Vašim postupcima u toku korišćenja usluga Beowebnet.com.

Prestanak pružanja usluga

Klijent je dužan da obavesti Beowebnet.com o otkazivanju pružene usluge 7 dana pre početka novog perioda plaćanja i ima pravo da povrati nepotrošena sredstva. Ova sredstva mogu da se vrate samo na račun sa kojeg su prvobitno stigla na naš nalog. U slučaju neblagovremenog obaveštenja o otkazivanju usluga, naplaćuje se novčana kazna u iznosu jedne mesečne cene usluge. Povraćaj može biti otkazan ukoliko je na kraju kalendarskog meseca klijent prekoračio limit potrošnje protoka, a o odbijanju usluga nije obavestio na vreme. Beowebnet.com zadržava pravo da odbije nastavak pružanja usluga korisnicima koji su izazvali moralnu štetu imidžu firme, bez valjanog razloga. Beowebnet.com zadržava pravo da zahteva verifikaciju naloga korisnika. Za to treba da obezbedite : skenirane kopije (u boji) od dva dokumenta sa fotografijom, izdate od strane državnih organa (pasoš, vojna ID, vozačka dozvola, itd); skenirane kopije u boji računa za komunalne usluge; Broj mobilnog telefona sa iste adrese vaših računa za komunalne usluge, na koji će biti upućen KOD radi provere naloga. Beowebnet.com zadržava pravo da promeni uslove korišćenja usluga u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Sve promene ovog dokumenta stupaju na snagu nakon objavljivanja promena na sajtu Beowebnet.com. Uplata za naše usluge u narednom periodu, potvrđuje da kupac prihvata predložene promene.

Uslovi korišćenja hostinga

Opšti deo Ova pravila se zasnivaju na opštim pravilima korišćenja usluga Beowebnet.comi dopunjuju ih. Podrška Korisnička podrška odvija se preko tiket sistema. Ako je potrebno, zaposleni mogu da komuniciraju sa klijentom i na druge načine ( Messenger, Jabber / GTalk , Skype). Plaćanje Cena usluge se određuje prema važećem cenovniku za pružanje usluga. Uplate se primaju u bilo kojoj valuti na jedan od navedenih načina, a stižu na račun umanjene za iznos provizije platnog sistema (ako provizija postoji). Minimalni rok pružanja usluga je 1 mesec. Period obračuna potrošnje protoka (bandwidth) - kalendarski mesec (od prvog do poslednjeg dana u mesecu).

Prestanak pružanja usluga

U slučaju otkazivanja usluga, klijent je dužan da obavesti Beowebnet.com u sledećim terminima :
 • za Dedicated privatni server – najkasnije 7 dana od kraja plaćenog perioda
 • za virtuelni server - najkasnije 3 dana od kraja plaćenog perioda
 • za virtuelni hosting - najkasnije 1 dan od kraja plaćenog perioda
U slučaju neplaćanja, Beowebnet.com prestajeda pruža usluge u sledećim terminima :
 • za Dedicated privatni server - od prvog sata neplaćenog perioda. Potpuni gubitak informacija sa servera – posle 13 sati neplaćenog vremena
 • za virtuelni server – nakon 24 sata neplaćenog perioda
 • za virtuelni hosting – nakon 3 dana neplaćenog perioda
U slučaju neplaćanja, prekida se pružanje usluga servera.
 • U slučaju plaćanja u roku od 12 sati nakon prekida pružanja usluga, naplaćuje se uključivanje u iznosu od 19€ (u dinarskoj protivrednosti)
 • U slučaju plaćanja u roku dužem od 12 sati nakon prekida pružanja usluga, naplaćuje se uključivanje u iznosu od 94€ (u dinarskoj protivrednosti)
 • Pružanje usluga može biti prekinuto i u slučaju prekršaja ili u slučaju prekomerne nepristojnosti klijenta.

Uslovi korišćenja VPN servera

Opšte odredbe

Ova pravila se zasnivaju na opštim pravilima korišćenja usluga Beowebnet.com i dopunjuju ih.

Usluge plaćanja

Cena usluge se određuje prema važećem cenovniku za pružanje usluga. Uplate se primaju u bilo kojoj valuti putem određenog načina plaćanja.
Minimalni rok korišćenja - 1 mesec. Usluga je dostupna od dana uplate.

Odgovornost klijenata

Beowebnet.com ne snosi odgovornost u slučaju :
 • prekida saradnje usled kašnjenja plaćanja usluga
 • oštećenja ili gubitka prenosa podataka ili veze, do kojih je došlo bez krivice Beowebnet.com
U slučaju kršenja pravila korišćenja servisa, Beowebnet.com zadržava pravo obustave usluga. Odgovornost Beowebnet.com ne može preći obim plaćene vrste usluge.

Klijentima je zabranjeno:

 • Korišćenje mreže robota i drugih specijalizovanih programa
 • Nelegalno korišćenje interneta od strane korisnika ili trećih lica tokom pružanja usluga
 • Stvaranje parazitskog opterećenja na softveru, koji je neophodan za normalan rad servera i dostupnost pojedinih komponenti.

Naši kontakti

Osnovno sredstvo komunikacije sa klijentima je tiket sistem. To znači da, pre nego što pokušate da nas kontaktirate na drugi način (ukoliko je neophodno), potrebno je da otvorite tiket i prijavite njegov broj našim zaposlenima. Putem tiketa rešavaju se sledeći problemi:
 1. Potvrđivanje legitimnosti zahteva - samo ovlašćeni klijent može da otvori tiket, namenjen ličnim potrebama;
 2. Dežurni administratori stalno prate tikete i ne postoji opasnost od nepravilnosti u funkcionisanju. Kod Skype-a, GTalk-a i sličnih vidova komunikacije, poznato je da postoje redovni problemi u funkcionisanju istih;
 3. Putem tiket sistema moguće je proveriti da li je poruka isporučena na poslatu adresu, dok se kod Skype-a i sličnih vidova komunikacije, redovno dešava gubitak poruke koja je poslata van mreže ili slanja poruke u momentu kada je veza nestabilna;
 4. Kod tiketa postoji tačan datum i vreme poruke, koji mogu biti potrebni za kasnije analize

Plaćanje

 • Uplate možete izvršiti preko dopune balansa ili direktno na naš žiro račun, koji se nalazi na Vašem nalogu pod imenom Billing→Invoices. Molimo Vas da obratite pažnju na to da, iznos koji je naveden u generisanom obračunskom kodu mora biti u skladu sa uplaćenim iznosom putem istog platnog sistema. Generisani kod može da se koristi samo jednom. Verifikacija uplate će biti izvršena u roku od 24 -72 sata. U slučaju da neki od uslova nisu ispunjeni, verifikacija plaćanja može trajati znatno duže.
 • Ako uplata ne bude vidljiva u roku od 48 sati, otvorite tiket u kategoriji Billing, gde su prikazani svi detalji plaćanja, uključujući datum, naziv platnog sistema i uplaćeni iznos.
 • Ako iz nekog razloga kod za plaćanje nije generisan, molimo da pošaljete uplatu direktnim prenosom novca, navodeći osnovni IP ili broj tiketa na koji se uplata odnosi.
Napomena: U nekim platnim sistemima dodaje se provizija prilikom transfera novca, koja nije uključena u cenu usluge.

Odgovornost klijenata

 • Beowebnet.com ne odgovara za bilo koji vid kašnjenja, prekida, oštećenja ili gubitaka koji su se desili zbog problema sa prenosom podataka ili vezom, a bez krivice Beowebnet.com
 • Beowebnet.com zadržava pravo da obustavi usluge u slučaju kršenja pravila korišćenja servisa.
 • Obim odgovornosti Beowebnet.com ne može preći iznos koji je plaćen za pružanje usluga .

Klijentima virtuelnog hostinga zabranjeno je:

 • postavljanje erotskih materijala koji uključuju maloletnike;materijala koji sadrže scene nasilja ili seksualnog odnosa sa životinjama
 • postavljanje materijala sledećih tema: farmaceutika, kockanje, ksenofobija
 • pravljenjeopterećenja na serveru većeg od 10% za period više od 10 minuta
 • namerno prekoračenje kvote diska
 • menjanje ograničenjakoja se odnose na rad skripti
 • Ove zloupotrebe mogu biti osnova za prestanak pružanja usluga.